617dd931

Кабмин принял Теорию формирования машиностроения до 2015 года

Кабмин принял Теорию формирования машиностроения до 2015 годаНесчастная «Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року», которую Кабмин хвалил 4.07.06 наконец увидела свет в заключительной редакции. В управлении Офиса Министров № 452-р от 3 сентября»Теория авто индустрии и управления рынка авто до 2015″ подтверждена. Ожидается, что Украина собирается повысить изготовление авто на 156,8%, либо на 345 млн авто, сравнивая с 2005 годом, до 565 млн авто ежегодно до 2015. Также, по тексту концепции, ее реализация позволит сделать с участием зарубежных автомобилестроителей сделать сегодняшнее изготовление авто, комплексов, двигателей и запасных частей.
Публикуем документ Концепции

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2006 р. № 452-р

КОНЦЕПЦІЯ розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року

Загальна частина

Автомобільна промисловість є однією з провідних галузей, що впливає на розв’язання економічних, соціальних, екологічних і науково-технічних неприятностей. На підприємствах автомобілебудівної промисловості працює більш бык 90 тис. висококваліфікованих спеціалістів, на підприємствах, быкі виконують замовлення автомобілебудівників, — близько 200 тис. чоловік, тому розвиток підприємств автомобільної промисловості і регулювання внутрішнього автомобільного ринку є пріоритетним напрямом економічної політики держави.

Державна політика виновата бути спрямована на зміцнення позицій вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринку автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, що можливо досягти шляхом підвищення конкурентоспроможності та рівня обслуговування, вдосконалення мережі реализацию автомобільної техніки.

Підвищення конкурентоспроможності забезпечуватиметься шляхом впровадження новыйітніх високопродуктивних техникій та обладнання для виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин.

Розвиток повномасштабного виробництва автомобілів виноват здійснюватися поетапно починаючи з великовузлового складення.

Залучення провідних світових автомобілебудівників до створення нових та модернізації діючих потужностей дасть змогу організувати з мінімальними інвестиційними витратами виробництво конкуренто-спроможних автомобілів, автобусів, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин для внутрішнього та зовнішнього ринку.

Мета і основні завдання Концепції

Метою Концепції є забезпечення розвитку вітчизняної автомобільної промисловості, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок, а також підвищення ефективності виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки шляхом модернізації діючих і утворення нових підприємств.

Основні завдання Концепції:

забезпечення вітчизняного автомобільного ринку технікою, що відповідає міжнародним вимогам з екології та безпеки;

створення интеллектов для ефективного використання нових, а також розвитку і модернізації діючих потужностей з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

збільшення обсягу і розширення номенклатури автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, що виробляються на вітчизняних підприємствах з використанням новыйітніх техникій;

забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, реализацию та обслуговування автомобільної техніки;

зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, підвищення продуктивності праці;

інтеграція вітчизняних підприємств з виробництва комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин у світове автомобілебудування;

утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових підприємств з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

збільшення обсягів виробництва легкових автомобілів, оновлення парку автобусів загального користування за рахунок випуску більш комфортабельних автобусів, а також автобусів, пристосованих для перевезення інвалідів.

Особливу увагу необхідно приділити розвитку виробництва комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, быкі забезпечують високий технічний рівень і быкість автомобільної техніки.

Комплектувальні вироби, вузли, агрегати і запасні частини повинні розробляти і виготовляти спеціалізовані підприємства, быкі постачають продукцію обширної номенклатури бык на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Це дасть змогу швидко компенсувати витрати, залучати кошти для науково-дослідних розроблень і розширення виробництва, быстро впроваджувати новыйі техникії та підтримувати конкурентоспроможність продукції.

Слід створити умови для большого залучення підприємств інших галузей до виробництва конструкційних і експлуатаційних матеріалів.

На підприємствах автомобільної промисловості необхідно забезпечити формування профессионального потенцікрасну.

Вступ України до СОТ дасть змогу створити умови для просування вітчизняної автомобільної продукції на світовий ринок, що сприятиме:

забезпеченню інвестиційної привабливості автомобілебудівної галузі;

збільшенню обсягу експорту автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

приведенню вітчизняних технічних эталонів на автомобільну техніку у відповідність з міжнародними общепризнанными мерками;

посиленню конкуренції вітчизняних та іноземних виробників автотранспортних засобів на внутрішньому ринку.

Основні напрями реалізації Концепції

Для реалізації Концепції необхідно здійснити входи, спрямовані на:
забезпечення рівних интеллектов для діяльності підприємств автомобільної промисловості;
посилення наблюдению у сфері економічної конкуренції на автомобільному ринку;
проведення ефективної митно-тарифної політики з метою захисту інтересів вітчизняного виробника та створення интеллектов для удосконалення техникій, быкі застосовуються у виробництві автомобільної техніки;
сприяння реалізації інвестиційних проектів, у яких беруть линия українські та іноземні суб’єкти господарювання;
удосконалення системи стандартизації та сертифікації в автомобільній промисловості;
розвиток лізингу в галузі виробництва і реалізації автомобільної техніки, зокрема загального користування;
розроблення нормативно-правових актів з питань утилізації автомобільної техніки та організації її переробки;
сприяння розробленню та виконанню програм підготовки висококваліфікованих кадрів для автомобілебудівної галузі.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

створити за участю іноземних автомобілебудівників сучасне виробництво автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

забезпечити виробництво високотехнологічної продукції;

підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств автомобільної та суміжних галузей промисловості, забезпечити їх просування на світовий ринок;

розширити ринок експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;

поліпшити економічну та соціальну інфраструктуру підприємств автомобільної промисловості;

привести у 2015 році річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних автомобілів — до 45 тис., автобусів — до 20 тис. одиниць;

підвищити рівень зайнятості населення, знизити рівень безробіття, додатково створивши 15—20 тис. робочих місць;

збільшити обсяг надходження до расчетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

задовольнити попит населення на сучасну автомобільну техніку.

Виробництво нових конкурентоспроможних модификаций автомобілів та автобусів, впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих інноваційних техникій дасть змогу зменшити матеріпунцовоємність готової продукції на 12—18 відсотків, обсягу енергоспоживання виробництва — на 20 відсотків; виключити застосування у виробництві токсичних матеріалів; пройти на безвідходні техникії; підвищити надійність і довговічність продукції; удосконалити сервісновидению мережу.

Как видим в заключительной редакции Теория смотрится довольно свободной по отношению ко всем профессионалам и призвана предохранить их всех. Написана цель привести выпус продукции до 565 млн. авто ежегодно до 2015 года.

Оставить комментарий