617dd931

Архивы рубрики ‘Страхование’

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Снегоходом по воде. Зимний год раскрыт. ФОТО

Кабмин принял Теорию формирования машиностроения до 2015 года

Несчастная «Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року», которую Кабмин хвалил 4.07.06 наконец увидела свет в заключительной редакции. В управлении Офиса Министров № 452-р от 3 сентября»Теория авто индустрии и управления рынка авто до 2015″ подтверждена. Ожидается, что Украина собирается повысить изготовление авто на 156,8%, либо на 345 млн авто, сравнивая с 2005 годом, до 565 млн авто ежегодно до 2015. Также, по тексту концепции, ее реализация позволит сделать с участием зарубежных автомобилестроителей сделать сегодняшнее изготовление авто, комплексов, двигателей и запасных частей.
Публикуем документ Концепции

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2006 р. № 452-р

КОНЦЕПЦІЯ розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року

Загальна частина

Автомобільна промисловість є однією з провідних галузей, що впливає на розв’язання економічних, соціальних, екологічних і науково-технічних неприятностей. На підприємствах автомобілебудівної промисловості працює більш бык 90 тис. висококваліфікованих спеціалістів, на підприємствах, быкі виконують замовлення автомобілебудівників, — близько 200 тис. чоловік, тому розвиток підприємств автомобільної промисловості і регулювання внутрішнього автомобільного ринку є пріоритетним напрямом економічної політики держави.

Державна політика виновата бути спрямована на зміцнення позицій вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринку автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, що можливо досягти шляхом підвищення конкурентоспроможності та рівня обслуговування, вдосконалення мережі реализацию автомобільної техніки.

Підвищення конкурентоспроможності забезпечуватиметься шляхом впровадження новыйітніх високопродуктивних техникій та обладнання для виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин.

Розвиток повномасштабного виробництва автомобілів виноват здійснюватися поетапно починаючи з великовузлового складення.

Залучення провідних світових автомобілебудівників до створення нових та модернізації діючих потужностей дасть змогу організувати з мінімальними інвестиційними витратами виробництво конкуренто-спроможних автомобілів, автобусів, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин для внутрішнього та зовнішнього ринку.

Мета і основні завдання Концепції

Метою Концепції є забезпечення розвитку вітчизняної автомобільної промисловості, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок, а також підвищення ефективності виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки шляхом модернізації діючих і утворення нових підприємств.

Основні завдання Концепції:

забезпечення вітчизняного автомобільного ринку технікою, що відповідає міжнародним вимогам з екології та безпеки;

створення интеллектов для ефективного використання нових, а також розвитку і модернізації діючих потужностей з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

збільшення обсягу і розширення номенклатури автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, що виробляються на вітчизняних підприємствах з використанням новыйітніх техникій;

забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, реализацию та обслуговування автомобільної техніки;

зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, підвищення продуктивності праці;

інтеграція вітчизняних підприємств з виробництва комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин у світове автомобілебудування;

утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових підприємств з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

збільшення обсягів виробництва легкових автомобілів, оновлення парку автобусів загального користування за рахунок випуску більш комфортабельних автобусів, а також автобусів, пристосованих для перевезення інвалідів.

Особливу увагу необхідно приділити розвитку виробництва комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин, быкі забезпечують високий технічний рівень і быкість автомобільної техніки.

Комплектувальні вироби, вузли, агрегати і запасні частини повинні розробляти і виготовляти спеціалізовані підприємства, быкі постачають продукцію обширної номенклатури бык на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Це дасть змогу швидко компенсувати витрати, залучати кошти для науково-дослідних розроблень і розширення виробництва, быстро впроваджувати новыйі техникії та підтримувати конкурентоспроможність продукції.

Слід створити умови для большого залучення підприємств інших галузей до виробництва конструкційних і експлуатаційних матеріалів.

На підприємствах автомобільної промисловості необхідно забезпечити формування профессионального потенцікрасну.

Вступ України до СОТ дасть змогу створити умови для просування вітчизняної автомобільної продукції на світовий ринок, що сприятиме:

забезпеченню інвестиційної привабливості автомобілебудівної галузі;

збільшенню обсягу експорту автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

приведенню вітчизняних технічних эталонів на автомобільну техніку у відповідність з міжнародними общепризнанными мерками;

посиленню конкуренції вітчизняних та іноземних виробників автотранспортних засобів на внутрішньому ринку.

Основні напрями реалізації Концепції

Для реалізації Концепції необхідно здійснити входи, спрямовані на:
забезпечення рівних интеллектов для діяльності підприємств автомобільної промисловості;
посилення наблюдению у сфері економічної конкуренції на автомобільному ринку;
проведення ефективної митно-тарифної політики з метою захисту інтересів вітчизняного виробника та створення интеллектов для удосконалення техникій, быкі застосовуються у виробництві автомобільної техніки;
сприяння реалізації інвестиційних проектів, у яких беруть линия українські та іноземні суб’єкти господарювання;
удосконалення системи стандартизації та сертифікації в автомобільній промисловості;
розвиток лізингу в галузі виробництва і реалізації автомобільної техніки, зокрема загального користування;
розроблення нормативно-правових актів з питань утилізації автомобільної техніки та організації її переробки;
сприяння розробленню та виконанню програм підготовки висококваліфікованих кадрів для автомобілебудівної галузі.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

створити за участю іноземних автомобілебудівників сучасне виробництво автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, двигательів і запасних частин;

забезпечити виробництво високотехнологічної продукції;

підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств автомобільної та суміжних галузей промисловості, забезпечити їх просування на світовий ринок;

розширити ринок експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;

поліпшити економічну та соціальну інфраструктуру підприємств автомобільної промисловості;

привести у 2015 році річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних автомобілів — до 45 тис., автобусів — до 20 тис. одиниць;

підвищити рівень зайнятості населення, знизити рівень безробіття, додатково створивши 15—20 тис. робочих місць;

збільшити обсяг надходження до расчетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

задовольнити попит населення на сучасну автомобільну техніку.

Виробництво нових конкурентоспроможних модификаций автомобілів та автобусів, впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих інноваційних техникій дасть змогу зменшити матеріпунцовоємність готової продукції на 12—18 відсотків, обсягу енергоспоживання виробництва — на 20 відсотків; виключити застосування у виробництві токсичних матеріалів; пройти на безвідходні техникії; підвищити надійність і довговічність продукції; удосконалити сервісновидению мережу.

Как видим в заключительной редакции Теория смотрится довольно свободной по отношению ко всем профессионалам и призвана предохранить их всех. Написана цель привести выпус продукции до 565 млн. авто ежегодно до 2015 года.

Прошел первый опыт Форд Шелби ДжиТи ряда 2007 года

В Соединенных Штатах прошел первый опыт нового Форд Шелби ДжиТи ряда 2007 года. Внутри у нового Шелби ДжиТи расположился 4,6-литровый мотор V8 производительностью 325 л.с. Также свежий Шелби возможно будет изготовляться в комплекте ДжиТи500 с 5,4 литровым мотором и производительностью 500 л.с. Первые 2 примера были реализованы с аукционов в Соединенных Штатах, ДжиТи500 ушел за $600 000 еще в начале января 2014 г, а GT-H за $250 000 в середине юля 2014 г. Стоковые реализации стартуют лишь в 2007 году. Свежий Форд Шелби ДжиТи будет реализовываться лишь в США

В Соединенных Штатах выпустят хэтчбек ценой $2 млрд

Североамериканская организация DiMora Motorcar рассчитывает начать изготовление супердорогих спорт-седанов люкс класса Natalia СЛС 2. Машины с 1200-сильными силовыми агрегатами «Volcano» V16 будут создавать на автозаводе в Палм Спрингс (штат Калифорния). Ожидается что клиентами супер-седана ценой около $2 млрд. будут снабженные покупатели живущие в Лас Вегасе, на Гавайях, Тускане и в Дубаи.

В перечень оснащения Natalia СЛС 2 входят видеоэкраны интегрированные в передние фары авто, задние сидения с массажером, биосенсоры отслеживающие положение автолюбителя и система вечернего видения. Для реальных леди в компании DiMora Motorcar учтено особый набор ценой $12 000 состоящий из ридикюля и бутыли уникального вина Natalia.

Фольксваген Тигуан поехал на исследования

«Старший брат» кроссовера Фольксваген Туарег, не так давно который получил название Тигуан, проходит автодорожные исследования в Европе. Пока он закрыт камуфлирующими кожухами, а поверху символики Фольксваген наклеена поддельная, однако даже на разведывательных фото хорошо видно, сколько черт Тигуан наследовал от «младшего брата».

Все-таки свежий кроссовер стал не менее спортивным, а ведущая часть напоминает Concept-A, показанный на Женевском автомобильном салоне в начале марта. Например, от него Тигуан досталась Н-образная радиаторная решетка, отличительные передние фары и глубочайшие вырезы воздухозаборников. От Туарег малогабаритному кроссоверу достались мощные задние стойки и внешний вид задних фар. Также, судя по фотографиям позади, задняя дверь будет иметь 2 дверцы.

Фольксваген Тигуан сконцентрирован на базе нового поколения Гольф с не менее твердой подвеской, повышенным клиренсом и системой полного привода 4MOTION. Премьера новинки рассчитана на май 2015 года.

«УкрАвтоЗАЗ-Сервис» вводит свежие критерии приобретения Шевроле Evanda

Дистрибьюторская организация «УкрАвтоЗАЗ-Сервис» вводит свежие критерии приобретения авто бизнес – класса – Шевроле Evanda. Отныне самый лучший авто – 2005 года в номинации «Лучший автомобиль огромного класса» можно купить по дополнительной стоимости от 95735 гривен.

Особым преимуществом считается и то, что при покупке авто в долг через «ПриватБанк» любой клиент приобретает страховку КАСКО за 1гривен. И более того, при покупке в долг заказчику предоставляется, по стремлению, специальная пластиковая черта размером 5% от цены авто.

Этих денежных средств, а это до 4700 гривен., вполне хватит, чтобы обработать траты по регистрации или же растратить их на покупку специального оснащения. При этом прибыльная ставка – 12 % сезонных в долл. США и период кредитования – до  7 лет остается прежним.

Заполнение торговой сети на данный момент дает возможность заявлять, что, предложение работает на урезанное число авто, которые пока есть в свободном доступе. Не упустите хорошую вероятность купить самый лучший авто.

Не менее детальную информацию об акции и Шевроле Evanda вы можете узнать:

— у дилеров

— по тел. «горячей линии» 8-800-500-23-30

— на формальном веб-сайте www.шевроле.kiev.ua

БМВ Z29 – без ожиданий на «серию», однако с огромным грядущим

У этого нового спорт-кара с сине-белой символикой БМВ нет, по всей видимости, никаких шансов стать стоковой автомашиной. Концепт Z29 сделан для другой судьбы – исследовать на себе конструкторские решения, которые призваны в конце концов уменьшить до вероятного лимита вес стоковых модификаций. Чем и занимается, например, технический центр баварского автоконцерна в Ландсхуте.

Очень многие новинки, воплощенные в Z29, принадлежат к уровню новаторских. К примеру, сделанная из карбона база автомашины -, балка, — к которой на винтах закреплены задняя и ведущие образующие кузова. Сверхлегкий и крепкий источник активно применяют разработчики спорт-каров Формулы-1 и кузовных гоночных серий, но в автодорожных машинах, даже наиболее «заряженных», из карбона производят всего лишь ненесущие детали, вроде крыльев, капота моторного отдела, крышки багажного отделения. Придавать собственную монету в надежность и твердость системы техники центра принудили даже такой по традиции ненесущий элемент, как приборная доска. Чтобы упростить иные участки и компоненты, прибегли к специальным заключениям при разработке стекол, «дворников», системы отоплении зала, колесных арок… Одна лишь задняя ось из сделанного из алюминия сплава сделала возможным «сэкономить» 42 г совместной массы.

В итоге пустой 2-местный авто в формате знаменитого купе Z4, протяженностью 4 метра, весит всего 1160 г. Располагая среднерасположенным 343-сильным мотором от модификации М3, эспериментальное купе различается крайне низким соответствием веса и производительности – 3,4 г на 1 л.с. — и проигрывает по данному удельному уровню лишь подобным спорткарам, как Порше 911 Турбо (480 л.с.) и Феррари 612 Scagletti (540 л.с.).

Оснащенный 6-ступенчатым «роботом» вида SMG, спорт-кар с окидывающимися наверх дверями разгоняется до первой сотни за 4,4 сек. Промежуточный спринт 80-120 км/ч продолжается всего 3 сек. Предельная скорость – 270 км/ч.

Saturn Vue Red Line "засветился" на тестах

В процессе испытаний в известной североамериканской Равнине Гибели фотографам удалось зафиксировать «заряженную» версию Saturn Vue Red Line 2008 года. Невзирая на защитный камуфляж, четко видимы мощные ведущие воздухозаборники, противотуманки прожекторного вида и колеса большего размера, чем у прошлого поколения. Дружно четко напоминает спортивный вид концепта Опель Antera GTC, послужившего базой для Saturn Vue. Также, об Antera GTC напоминают и отличительные ведущие стойки, впрочем в отличии от концепткара Vue будет 4-дверным и с не менее отвесным фронтальным стеклом для самого лучшего осмотра.

В отличии от нынешнего поколения, Saturn Vue 2008 будет обозначаться как кроссовер компакт-класса, из-за этого стандартные версии будут оснащаться цетырехцилиндровым мотором, а не менее дорогостоящие обретут V6.

Вероятнее всего, премьера Saturn Vue 2008 пройдет на Лос-Анджелесском автомобильном салоне в начале сентября.

Шкода сообщила о производстве 10-миллионного авто

Владельцем торжественной модификации Октавия A5 Ambiente с мотором 1,6/75 kW тона «красный фламенко» стал клиент из города Луганска, который получил авто у официального представителя «Еврокар» — компании «Автоленд».

Этап в 10000 «Еврокар» прошел за 7 лет. В 2016 г компания  добилась данной планки в начале декабря. Так что, размеры реализаций Шкода на Украине повысились почти вдвое.

Шкода Октавия A5 не случайно стала торжественной. Лишь в 1-м полугодии ее реализации повысились не менее чем в 7,5 раза и составили 1500 авто. Напоминаем, что с 1 июля 2006 года машины Шкода Октавия A5 Ambiente 1.6/75 kW и Шкода Октавия A5 Комби Ambiente 1.6/75 kW оснащаются опциями: подушка безопасности пассажира спереди, климат-контроль Climatic, противотуманки, обратный очиститель с омывателем,  и реализуются в торговой сети «Еврокар» по стоимости 16 950 euro и 17 950 euro как следствие.

Мерседес представляет домашний R63 AMG 4MATIC

В ближайшее время организация Мерседес собирается представить на всемирном рынке домашний авто R63 AMG 4MATIC. Пока о нем известно, что он будет владеть 6,2-литровым мотором V8, способным форсировать свежий AMG до 250 км/ч и набирать 100 км за 5 сек. Кроме того он будет оборудован 7ступенчатой коробкой автомат 7G-TRONIC.